Σπάτας, Ιωάννης

Σπάτας, Ιωάννης
Αλβανός δεσπότης (14ος αι.). Κληρονόμησε από τον πατέρα του Πέτρο Μπούα Σπάτα το Αγγελόκαστρο και τον Αετό. Για το γάμο του με την Ελένη Πρελιούμποφ-σκα πήρε ως προίκα τη Βελά, τη Δρυϊνούπολη και τη Βαγενετία (1357). Την ίδια χρονιά κυρίευσε την Άρτα και τη Ναύπακτο. Ο γιος του Παύλος, έγινε δεσπότης της Ναυπάκτου.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”